Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online

Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online - Ảnh 2
Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online - Ảnh 3
Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online - Ảnh 4
Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online - Ảnh 5
Áo giáp hầm hố của Kỵ Sĩ trong Daybreak Online - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...