Ani Mia và bộ cosplay Tifa Lockhart khá ấn tượng

131103_anhgame_tifacosplay01

131103_anhgame_tifacosplay02

131103_anhgame_tifacosplay03

131103_anhgame_tifacosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...