Anh chàng “người xấu” Ralph trong Fix it Felix, Jr

Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 2
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 3
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 4
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 5
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 6
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 7
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 8
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 9
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 10
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 11
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 12
Anh chàng "người xấu" Ralph trong Fix it Felix, Jr - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...