Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak

Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 2
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 3
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 4
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 5
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 6
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 7
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 8
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 9
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 10
Andrea xuất hiện trong cosplay mới của Daybreak - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...