Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona

Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 2
Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 3
Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 4
Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 5
Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 6

Ailkeene về bộ cosplay trên cả tuyệt vời về Leona - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...